مدیریت منو
 
 
اطلاعیه ها

برگزاری نخستین جشنواره علم و عامه

پیوست

----------------------------
ارزشیابی درس ادبیات فارسی پایه هشتم دوره متوسطه اول

----------------------------
قابل توجه دبیران محترم کار و فناوری

(اطلاعیه برگزاری بازارچه در مدارس)

پیوست 1         پیوست 2

----------------------------

اطلاعیه شماره یک آزمون مجازی نجوم


----------------------------

اطلاعیه شماره دو : آموزش برای توسعه پایدار در قالب پروژه های دانش آموزی

ضمیمه 1      ضمیمه2

 
سال 1394